Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд „Фондполица”

.

Животът е толкова непредсказуем и несигурен. Всеки от нас си е задавал поне веднъж въпроса, какво ще прави семейството ми, ако с мен се случи най-лошото или когато нямам възможност да поддържам същия стандарт.


КАЖЕТЕ „ДА!” НА СИГУРНОТО БЪДЕЩЕ!


„Фондполица” съчетава в себе си предимствата на застраховка „Живот” и инвестиране в инвестиционни фондове. Така застрахованият едновременно получава средства за реализиране на бъдещи цели, защита при евентуална загуба на живот и инвестиционна програма с възможност за по-голяма доходност. Застрахованият сам взема решения за своята инвестиционна политика, като може да избира между три инвестиционни фонда, които са с различен риск и доходност или три инвестиционни пакета.

 

Важно: Този продукт е подходящ за клиенти, които са ориентирани към дългосрочна защита и инвестиция. Предвид спецификата на застраховките „Живот” прекратяването на този вид полица на ранен етап е нерентабилен за клиента.

 

„Фондполица” предлага следните покрития:

  • При смърт на застрахования – изплаща се гарантираната застрахователна сума или стойността на активите в инвестиционната сметка по договора, ако тя е по-голяма от гарантираната застрахователна сума
  • При доживяване – изплаща се стойността на инвестиционните единици

ЖЗК „Съгласие” АД предоставя на своите клиенти и възможност за допълнителна защита към „Фондполица”:


Допълнителна застраховка „Злополука”
Допълнителна застраховка „Критично заболяване”

„Фондполица” предоставя на клиентите и възможност за защита на покупателната способност на вложените от тях пари посредством опцията Индексация.

 

По време на застрахователния период параметрите на „Фондполица” могат да бъдат променяни съобразно потребностите и целите на клиента  чрез искане за промяна.

 

Застрахователната сума се определя от възрастта, премията и срока на застрахователния договор. Плащането на застрахователната премия е в зависимост от желанието на клиента: еднократно или разсрочено на годишни, шестмесечни, тримесечни и месечни вноски.

 

Минималната възраст при сключване на застраховката е 14 години, а максималната възраст е 65 години, като при изтичане на застраховката лицето не трябва да надвишава 75 години.

Застраховката може да бъде индивидуална застраховка (за едно лице) и взаимна застраховка (за две лица).

 

Валутата, в която може да бъде сключена полицата, е лева или евро.Фондполица
Фондполица пакет